Una forma joven de entender las drogas, el sexo y el rock and roll.
Gazteok honelaxe ulertzen ditugu drogak, sexua eta rock-and-rolla.

Kolokon.com